Người cũ

Hôm qua tôi nhớ về một người cũ trong số rất nhiều thứ cũ kỹ khác. Tôi từng rất yêu, rất hận và nguyền rủa anh ta. Nhưng đã là con người, có những thứ kỷ niệm rất đẹp mà đôi khi có muốn nguyền rủa thì nó vẫn sẽ trở lại trả lời đến…