Nguyễn Tiến Thành – “The school of Athens”

Trời ạ, tôi không có ý định dịch bài này đâu bởi bản dịch của nó đã nhan nhản trên các trang báo Việt rồi. Dù rằng bản dịch đó không hẳn là đúng hết và chắc hẳn cũng chả mấy người quan tâm tới dạng bài viết như thế này, nhưng cá nhân tôi…