Có những ngày…

Thật ra những ngày như thế này đã diễn ra từ rất lâu trong cuộc đời mình…những ngày mà mình luôn tự hỏi, thực sự mình có thể làm gì cho tương lai không hề có điểm đích? Vì mình mơ mộng, vì mình quá ảo tưởng, hay vì mình chẳng còn tin bất cứ…