Sự tự do

Dạo gần đây, vì nhiều lí do mà người ta đặt ra câu hỏi: Con đường nào cho sự tự do ngôn luận, tự do chính trị ở Việt Nam? Cần phải thay đổi, thay đổi triệt để. Tôi đồng tình với ý kiến cần thay đổi, và cần có sự tự do ngôn luận…