Lảm nhảm lik tik 9 – Câu chuyện ở nước Anh

*Câu chuyện ở nước Anh* Mấy ngày nay ở phía bên kia của nước Anh, người Việt đang nháo nhào vì cái chết hậu phẫu thuật thẩm mỹ. Người ta bắt đầu bàn tới quyền tự do ngôn luận của cánh mày râu và sự hy sinh vì sắc đẹp của phụ nữ. Và phần…