City of God (2002)

“Fight and you’ll never survive…Run and you’ll never escape” —————– Có lẽ bạn đã nghe nói nhiều về cuộc sống của những con người tàn tệ của mảnh đất Brazil, ma túy, chết chóc và mại dâm. Người ta có thể dành ra hẳn một cuốn sách nghìn trang để miêu tả vấn nạn không…

Lảm nhảm lik tik 8 – Nuối tiếc một nhân tài Việt

Tôi chưa từng được biết đến giáo sư Cao Xuân Hạo trước đây và sự tình cờ biết đến ông trong buổi hôm nay là qua những tìm kiếm đơn giản nhất về Đèn Không Hắt Bóng. Những gì tôi đọc về giáo sư chỉ qua những bài viết, những sự kể lại, qua tác phẩm…