Mother – Madeo (2009)

“Động cơ để giết người là gì? Nếu không phải vì tiền, đam mê và dục vọng thì còn cái gì có thể khiến cho con người ta sẵn sàng giết người và tiếp tục sống.” ————————————————————- (nội dung phim có thể được tiết lộ trong bải viết) Nhắc tới nền điện ảnh Hàn Quốc,…