Lảm nhảm lik tik 4 – Về cái gọi là cảm xúc con người

*lảm nhảm lik tik 4* Có vẻ như thứ cảm xúc mình khó bộc lộ nhất là NHỚ. Điển hình như việc gần 1 tháng chẳng gặp được các bẹn yêu quý như Thị chân như cái Pắp hay Nhung “bốn chín ba một”, mặc dù lúc nào cũng trong tâm trạng nhớ nhung các…

Lảm nhảm lik tik 3 – Về cái gọi là nhận thức kiểu Internet

Tôi tự hỏi, có phải vì bản thân rất không khách quan mà từ lâu nay tôi luôn mặc định kiểu như vầy: – Người ta tìm đến wordpress, dễ dàng tiếp xúc với những dạng bài viết học thuật, giáo huấn, chia sẻ kiến thức. Người đọc ở đây thường có 1 nền tảng…