Lảm nhảm lik tik 2 – Bàn về giáo dục căn bản

Hôm nay, mik đi in bài Phân tích sự kiện có gặp 1 bạn bên lớp KTe cũng đang in. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bạn không nói chỉ mong là 5 để qua. Mik mới mắt tròn mắt dẹt tự nhủ, trong khi mình mong môn này mik thấp nhất là 8 thì…

Lảm nhảm lik tik 1 – Câu chuyện vòng tuần hoàn

Facebook, ở 1 khía cạnh nào đó, làm cho người ta có cảm giác xa rời và cô lập mình với thế giới thật. Hằng ngày ol fb, chỉ biết check feed, like lung tung, up ảnh stt blah blah. Ai người ta quan tâm mình thì người ta theo dõi hoạt động, nhưng cũng…