15 rules you should completely ignore

Hôm nay rảnh rỗi (thực ra là có nhiều bài lắm nhưng đầu giờ không nghĩ được gì cả) ngồi search hình ảnh của các thiên thần Victoria secret :v Thấy có TV show của Tyra Banks: 15 rules you should completely ignore sản xuất năm 2007 (Tạm dịch: 15 quy tắc mà bạn nên…